Anna-Marie Suková

Zde je možno vidět záznam srdeční činnosti plodu (v horní části obrázku), a také záznam stahů dělohy matky (v dolní části obrázku). Na záznamu srdeční činnosti je jasně patrná pravidelnost stahů srdečního svalu. Na druhém záznamu je zřejmé, že děloha je v klidu. Záznam byl pořízen 26. 1. 2000.