Anna-Marie Suková

I-ťing, neboli Kniha proměn, nejslavnější kniha věštění na světě, kterou sestavili pravěcí Číňané. Zde je předložena odpověď na otázku budoucnosti Anny-Marie Sukové:

30. OHEŇ

iting30.gif (166 bytes)

Jde o opakování dvou trigramů - oheň. Obsahují však myšlenku závislosti - oheň nehoří bez paliva. Záře, záření, nekonečné světlo, slunce.

Význam : Oheň je navenek zářivý, ale uvnitř je prázdný, nemůže žít bez paliva. Tento hexagram líčí zářivé, ale nesamostatné postavení. Jste obdivováni a stavěni do popředí. Tento úspěch bude trvat, pokud nepřerušíte svůj vnitřní růst a pokud se nevzdálíte od těch, k nimž jste připoutáni (nebo od těch, kteří jsou připoutáni k vám). Úspěch závisí na vytrvalosti a mírnosti. Naděje.

4. ZRÁNÍ

iting4.gif (177 bytes)

Nerozvážnost mládí. Tento hexagram představuje pramínek prýštící na úpatí hory. Oznamuje nebezpečí vyplývající z nezkušenosti. Zároveň však naznačuje, že voda nezbytně nachází vlastní cestu. Vyjadřuje vzdělávání ve všech podobách. Jen vytrvalou a neuspěchanou činností dosáhneme cíle.

Význam : Zrání je nezralost. Určitě budete jednat poněkud nerozvážně. Nepřinese to výčitky, jste-li si vědomi svých slabostí a vyhledáte-li radu moudrého člověka. Je třeba hledat zkušeného učitele. On vás hledat nebude. Je možný jiný výklad: Není dobré dávat rady někomu, kdo o to nestojí. Je lépe počkat až přijde poprvé, poučím ho, přijde-li zase, potřetí, přestanu. Neboť k úspěchu je třeba trpělivosti. Nic nelze uspěchat, nic nelze přeskočit.